Zasviraj i za pojas zadeni

Sve ima svoj početak i kraj. Naši dani prolaze u neprekidnoj smeni ciklusa. Tako je i sa potrebama, doživljajima i osećanjima; oni imaju svoj tok – uvod, razradu i zaključak.

Edvard V. L. Smit je autor modela Kontakt – povlačenje koji objašnjava put od pojavljivanja potrebe do njenog zadovoljenja i olakšava pronalaženje onih činilaca koji stvaraju teškoće u odnosima.

Pojednostavljeno ciklus jedne potrebe (doživljaja, osećanja) izgleda ovako:

1. Pojavljuje se potreba (glad, radoznalost, čežnja…). Ona može biti potreba za primanjem (vazduha, vode, hrane, znanja, razumevanja, ljubavi…) ili iznošenjem (oslobađanjem od viškova, izražavanjem stavova…).

2. U telu se na fiziološkom nivou javlja uzbuđenje – stanje tenzije i pobuđenosti.

3. Na psihološkom nivou javlja se svest o potrebi, doživljaju ili osećanju. To nam omogućava da svoje stanje imenujemo, da znamo šta je to što osećamo (gladan sam, plašim se, verujem ti).

4. Izražavamo potrebu, doživljaj ili osećanje – uz fiziološki i psihološki nivo uključuje se i ponašanje tj. telesni izraz. Potreba postaje vidljiva na licu i telu, kroz pokret i delanje.

5. Ostvarujemo kontakt sa nekim ili nečim iz spoljašnje sredine u čemu vidimo mogućnost za zadovoljenje potrebe. Dešava se izražavanje potrebe (osećanja, doživljaja) pred drugom osobom.

6. Ukoliko dobijemo ono što nam je potrebno doživljavamo zadovoljenje potrebe (pojeli smo hranu, čuli ili osetili šta nas zanima, rekli šta smo imali… – osećamo sitost, stanje dovoljnosti).

7. Vraćamo se sebi, povlačimo se iz kontakta ili dajemo reč drugome.

Ako na nekom od ovih koraka zapnemo, otežavamo svaki sledeći ili se vrtimo u krug unutar jednog dela ciklusa ne uspevajući da dođemo do zadovoljenja. Na primer, kada nismo u stanju da prepoznamo šta osećamo uspešnost saopštavanja toga drugoj strani je ograničena kao i samo zadovoljenje; ili smo svesni šta osećamo i u stanju smo to da izrazimo kada smo sami ali ne i kada je prisutna druga osoba; ili dok razgovaramo sa drugom osobom nismo u stanju da osetimo kada je dovoljno saopštavanja nego se zaglavimo u nepotrebnom ponavljanju iste stvari. Nezgodno je i ako neke od ovih koraka preskačemo. Na primer, bez dovoljno svesti o tome šta osećamo i sposobnosti da to izrazimo, pokušavamo da sa drugom osobom podelimo svoje stanje.

Sva ova zapinjanja otežavaju da se ciklus prirodno zaokruži. Da bi razmena (razgovor, odnos) tekla sa lakoćom potrebno je da postoji stalna smena istupanja, susreta i povlačenja.

 Share

Facebook stranica: Car je go – šta ćemo sad @CarJeGoStaCemoSad

Ukoliko želite da dobijate obaveštenja o novim sadržajima na sajtu, upišite svoj e-mail:

Upišite kod s723 ->

Bez odobrenja autora zabranjeno je kopiranje i objavljivanje sadržaja na drugim mestima.
Created 2020-2022 by Telesna psihoterapija | All Rights Reserved |