Ana Petrović terapeut telesne psihoterapije

Ja sam Ana Petrović, diplomirani psiholog i telesni psihoterapeut pod supervizijom.

Diplomirala sam 2008. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U tom trenutku, delom zbog odsustva poverenja u moć psihološke struke koje sam doživljavala, delom zbog sopstvene nezrelosti da se bavim tako delikatnom pojavom kao što je ljudsko biće, odlučila sam da psihologija ne bude moja profesija. Tako sam dospela u svet televizije i radila prvo kao novinar a zatim u post produkciji. Ipak, moje glavno interesovanje oduvek je bio čovek i njegova priroda, njegove borbe, snage i mesto na ovom svetu.

Nekoliko godina kasnije desilo se moje ponovno povezivanje sa psihologijom, tačnije sa psihoterapijom. Postala sam član jedne iskustvene grupe telesno psihoterapijskog usmerenja i prvi put jasno osetila da to radi; psihologija i psihoterapija stvarno mogu da olakšaju i ulepšaju čoveku život. Zato sam odlučila da upišem edukaciju u okviru trening programa telesne psihoterapije u školi Tepsinteza. Ovaj psihoterapijski modalitet je manje poznat i uglavnom ga prati jedna zabluda – da podrazumeva isključivo rad sa telom. To nije tačno. Ovo je prvenstveno psihoterapija, a rad sa telom predstavlja samo jedan od dijagnostičkih i terapijskih kanala. Ljudsko biće je celina psihološkog i telesnog, a između ova dva ispoljavanja postoji funkcionalno jedinstvo. To znači da su promene u jednom istovremeno praćene promenama u drugom. Zato je važno raditi sa oba. Glavni cilj je integracija (sjedinjavanje), vraćanje čoveku doživljaja celine sopstvenog bića; a taj doživljaj uključuje mentalni, emotivni, telesni i duhovni deo.

Kada to sjedinjavanje počne da se dešava ovaj svet postaje jedno mnogo drugačije mesto.

Želim da vas ohrabrim da teme na koje ćete ovde naići, u skladu sa svojim interesovanjima, nastavite da istražujete i da ih uključite u razgovore sa osobama iz vaše okoline.Share

Facebook stranica: Car je go – šta ćemo sad @CarJeGoStaCemoSad

Ukoliko želite da dobijate obaveštenja o novim sadržajima na sajtu, upišite svoj e-mail:

Upišite kod s737 ->

Bez odobrenja autora zabranjeno je kopiranje i objavljivanje sadržaja na drugim mestima.
Created 2020-2022 by Telesna psihoterapija | All Rights Reserved |